Anti-pestbeleid

Hoe gaan wij om met 'pesten'

Er is een verschil tussen plagen en pesten. Elk kind plaagt wel eens en elk kind wordt wel eens geplaagd. Als dit plagen structureel gebeurt, dan spreken we van pesten. In dat geval is steeds hetzelfde kind mikpunt van plagerijen, durft dit kind niet meer naar school of krijgt hij/zij lichamelijke klachten.

Anti-pestprogramma 
Op de Graaf Reinald waarborgen we de veiligheid van alle kinderen en collega's via het SchoolVeiligheidsPlan (SVP). Onze werkwijze vanuit De Vreedzame School is een preventieve aanpak. We bouwen actief aan een sociaal sterke groep en zetten aan het begin van iedere fase in op de groepsvorming via de Gouden Weken. Wanneer toch bij een leerling of groepen sprake is van structurele problematiek kunnen wij in overleg met onze interne gedragsspecialist zo mogelijk een interventie inzetten. Wij volgen de aanpak zoals beschreven in het anti-pestbeleid van De Vreedzame School. Aangezien pesten vaak plaatsvindt zonder dat wij dit zien, vragen we altijd uw medewerking hierbij. Mocht u als ouder iets opvallen aan uw kind of vertelt uw kind thuis dat het regelmatig gepest wordt, dan horen wij dit graag van u. Alleen dan kunnen we er ook iets aan gaan doen.

 

U kunt meer lezen over hoe wij omgaan met pesten in onze schoolgids.