Opvang

Het continurooster

De Graaf Reinaldschool is op 15 augustus 2011 gestart met een continurooster. Dit betekent, dat de kinderen tussen de middag in de klas eten en niet naar huis gaan.

Er wordt er tijdens de lunch aandacht besteed aan waarden en normen of kan er worden gesproken over een actueel thema. Ook wordt er regelmatig voorgelezen door de leerkracht. De lunchtijd is echter geen lestijd

Opvang nodig? SKG heeft het!

Wij bieden peuteropvang, kinderopvang, buitenschoolse opvang en hebben ook een gastouderbureau.

Voor meer informatie kijk op www.kinderopvanggorinchem.nl of neem contact met ons op en neem een kijkje op één van onze locaties.

T: 0183 - 660692 / E: info@kinderopvanggorinchem.nl