Team

Klassenindeling tot en met de fasenwisseling:

fase 1/2/3 A:                               Juf Elma (di t/m vr) en juf Brenda (ma)

fase 1/2/3 B:                               Juf Tiny (ma, di) en juf Chardonnay (wo, do en vr)

fase 1/2/3 C:                               Juf Monique (ma, di) en juf rian (wo, do en vr)

fase 4/5 A:                                  Juf Ada (ma, wo, do en vr) en juf Nermin (di )

fase 4/5 B:                                  Juf Dorinda (ma en di) en juf Nermin (wo, do en vr)

fase 6/7 A:                                  Meester Robin (ma, di, wo en vr) en juf Marit  (do)

fase 6/7 B:                                  Juf Denise (ma t/m vr)

fase 8/9A :                                  Juf Marjolein (ma, di en wo) en juf Brenda (do en vr)

fase 8/9B:                                  Juf Gerline (ma, di en vr) en juf Erika.(wo en do)

fase 10/11:                                 Juf Marloes (ma t/m vr)

fase 12/13A:                              Juf Andrea (ma, di, wo) en juf Anita K (do, vr)

fase 12/13B:                              Juf Sigrid (ma en di) en juf Sofie (wo, do en vr)

fase 14/15:                                juf Erica (ma en vr) en juf Dieke (di, wo en do)

fase 15/16:                                Juf Marit (ma, di) en juf Tineke (wo, do en vr)

administratie:                            Juf Heini (ma, do en vr ochtend)

directie:                                     Juf Gerda Mulder (ma t/m vr)

IB-er:                                         Juf Rea (ma, di en wo)

Team Graaf Reinald

Gerda Mulder

Directeur

Juf Rea

IB-er

juf Chardonnay

leerkracht fase 123 B

Juf Monique B

leerkracht fase 123C

Juf Dorinda

leerkracht fase 4/5 B

Juf Denise

leerkracht fase 6/7 B

Juf Brenda

leerkracht fase 1/2/3A, fase 8/9A en ICT coördinator

Juf Marloes

leerkracht fase 10/11

Juf Anita K.

leerkracht fase 12/13A

Juf Sigrid

leerkracht fase 12/13B

Juf Marit

leerkracht fase 6/7 A en fase 15/16

Juf Heinie

conciërge

Juf Elma

leerkracht fase 1/2/3 A

Juf Tiny

leerkracht fase 1/2/3 B

Juf Rian

leerkracht fase 1/2/3C

Juf Ada

Leerkracht fase 4/5 A en rekencoördinator

Juf Nermin

leerkracht fase 4/5 A en 4/5 B

Meester Robin

leerkracht fase 6/7A

Juf Marjolein

leerkracht fase 8/9 A

Juf Gerline

leerkracht fase 8/9B

Juf Andrea

leerkracht fase 12/13A

Juf Sofie

leerkracht fase 12/13 B

Juf Dieke

leerkracht fase 14/15 en ICT coördinator

Juf Erica

leerkracht fase 14/15 en fase 8/9B

Juf Tineke

leerkracht fase 15/16, leescoördinator