Wie zijn wij?

Sinds augustus 2008 is de Graaf Reinaldschool een school voor faseonderwijs. Bij deze vorm van onderwijs gaat het erom, dat we zo dicht mogelijk op de ontwikkeling van uw kind zitten. Dus niet een half jaar wachten met het aanbieden van het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs als uw kind daar nu aan toe is. We kijken naar uw kind en dat wat bij zijn/haar ontwikkeling past.

Wat houdt faseonderwijs in?

In het faseonderwijs bestaan er geen groepen meer, maar zitten kinderen in een fase. Groep 1 bestaat dan voortaan uit fase 1 en 2; groep 2 bestaat uit fase 3 en 4, groep 3 bestaat uit fase 5 en 6 etc. Elke groep wordt dus in tweeën gedeeld, waardoor je aan het eind van je schoolloopbaan 16 fasen hebt doorlopen. Twee keer per jaar kan een kind overgaan naar de volgende fase (in februari en september).In de onderbouw zitten de fasen 1, 2 en 3 bij elkaar en de fasen 4 en 5 zitten bij elkaar. In fase 4 zitten dus de kleuters die 5 ½ jaar zijn en in fase 5 zitten de kinderen die 6 jaar zijn (de groep 3 kinderen).In fase 4 en 5 krijgen alle kinderen de instructie van lezen, taal en rekenen. Na deze instructie gaan de kinderen van fase 4 (tweede helft groep 2) spelen en de kinderen van fase 5 krijgen de verwerking die bij de leerstof hoort.Na een half jaar gaan de kinderen door naar de volgende fase: kinderen uit fase 4 worden nu fase 5 en kinderen uit fase 5 worden dan fase 6. De kinderen in de nieuwe fase 5 krijgen de leerstof van fase 4 nogmaals, waardoor er een stevige basis ontstaat.Dat betekent dus ook, dat kinderen twee keer per jaar van groepssamenstelling wisselen. Bv. Een kind start in september in fase 4 en gaat in februari naar fase 5. Er komen dan nieuwe kinderen bij deze fase 5 te zitten.

Hoe ziet een en ander er dan uit:

Fase 1-2 = Oude groep 1

Fase 3 en 4 = Oude groep 2

Fase 5 en 6 = Oude groep 3

Fase 7 en 8 = Oude groep 4

Tot en met fase 16

In dit systeem kan uw kind zich ontwikkelen naar zijn/haar vermogen. Een jaar blijven zitten is er niet meer bij. Uw kind kan hooguit nog een keer de stof een half jaar overdoen. Mocht uw kind echter kunnen versnellen, dan is dat ook per half jaar mogelijk.

Voor meer informatie kunt u altijd een afspraak maken met Bart Pieters (directeur) of Carola Demper (adjunct-directeur). Telefoonnummer: 0183-699029