Kennismaken

U wilt komen kennismaken en uw kind inschrijven op onze school? Dit kan gedurende het gehele schooljaar. U bent als ouders van een (toekomstige) leerling altijd welkom om onze school te bezoeken. We maken graag een afspraak met u, zodat we u informatie kunnen geven en we laten u dan graag ook onze school zien. Als u ons van tevoren even belt, dan kunnen we in ieder geval meteen voldoende tijd reserveren voor een afspraak. De school is bereikbaar van maandag t/m vrijdag (telefoonnummer 0183-699029). U kunt ook het contactformulier invullen, dan nemen wij contact met u op.

'Oefenen'

Nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend, mag uw kind een aantal keren op school komen kijken. Dit mag vanaf het moment dat uw peuter 3 jaar en 10 maanden is. Hij of zij mag voor de 4e verjaardag dan 5 dagdelen komen kijken en met de andere kleuters uit de groep meedoen. We doen dit in goed overleg met de leerkracht van de groep waarin uw zoon of dochter geplaatst wordt en met u als ouder(s). De 4e verjaardag van uw zoon / dochter geldt als de eerste schooldag. Vanaf die dag is uw kind ook officieel ingeschreven.

Toelating

Voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind is het doorlopen van de school van eerste inschrijving tot aan de overgang naar het voortgezet onderwijs gewenst. Het is om die reden van groot belang dat de keuze voor een basisschool door ouders bewust en weloverwogen gemaakt wordt. Ouders maken in principe een keuze voor één basisschool voor de duur van de gehele basisschooltijd. De school gaat ervan uit dat de keuze een definitieve keuze is. Zodra uw kind vier jaar geworden is, wordt het toegelaten op de basisschool. Een leerling wordt leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de vijfde verjaardag