Jaarkalender

In dit jaarboekje kunt u de activiteiten voor het komende schooljaar terugvinden. De activiteiten zijn allen onder voorbehoud dat ze kunnen doorgaan als de coronacrisis dat toelaat. De vakanties, de vrije dagen van de onderbouw, het gymrooster -voor het eerste halfjaar- staan allemaal in dit boekje vermeld. Het is natuurlijk de bedoeling dat wij ons zoveel mogelijk aan de jaarplanning houden, maar er kunnen altijd wel eens situaties zijn, waardoor dat niet mogelijk is. We zullen proberen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Leerkrachten en schoolleiding hopen op een, voor de leerlingen, leuk, inspirerend, actief en vooral leerzaam schooljaar.