Zaterdag is het zo ver… De sint komt weer aan in ons land! Een hele spannende en leuke tijd voor de kinderen. Gisteren heeft uw kind als het goed is een nieuwsbrief meegekregen met daarin alle activiteiten rond om sinterklaas. Een van die activiteiten is bijvoorbeeld het bezoek aan het pietenhuis. Mocht u willen rijden, dan kunt u zich melden bij onze klassenouders.
Waar we in de klas ook heel druk mee bezig zijn, is het optreden van maandag 26 november. De voorbereidingen zijn in volle gang en ik kan u vertellen dat de kinderen het fantastisch doen! De voorstelling zal om 19.00 uur beginnen en ongeveer een half uurtje duren. Verdere informatie en een officiële uitnodiging namens uw kind volgt nog.
Het leren lezen gaat ook als een speer. De kinderen hebben inmiddels al 22 letters aangeboden gekregen! Sinds een aantal weken wordt er ook 2 keer in de week tutor gelezen. Terwijl fase 5 daar druk mee is in een andere klas, heeft fase 4 even het rijk voor zich alleen om lekker vrij te spelen en wat lesjes met de leerkracht te doen.
Op het gebied van rekenen beginnen we al in hoofdstuk 5. Het splitsen t/m 10 en de optel en aftrek sommen t/m 10 blijven terug komen. Maar wat ze nu ook aangeboden krijgen is de getallenlijn t/m 100 en zelfs al wat klokkijken met hele uren, halve uren en kwartieren.
De facultatieve gesprekken staan voor volgende week gepland. Op de lijst naast de deur kunt u zich inschrijven. Als u een mail van mij gehad heeft, wil ik u vragen om u sowieso in te schrijven. Heeft u een briefje ontvangen, dan kunt u zich inschrijven als u wat met mij wilt bespreken.
Fijn weekend!